Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna Widuchowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w GBP Widuchowa - Filia w Krzywinie.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Widuchowej
74
-120 Widuchowa ul. Barnima III 1

ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w GBP Widuchowa - Filia w Krzywinie przy ul. Królewieckiej 42 - pełny etat, od 01.05.2018r.

 

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,

- znajomość rynku wydawniczego,

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

- sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,

- kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

- udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,

- dobór i selekcja księgozbioru,

- planowanie i koordynowanie działań promocyjnych ( spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej ( planowanie, statystyka, sprawozdawczość),

- dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie biblioteki,

 

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 09.04.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej ul. Barnima III 1, w godzinach pracy biblioteki.
Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GBP. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widuchowej zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-4167250

Nina Nowak
Dyrektor GBP w Widuchowej

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Nina Nowak 21-03-2018 10:58:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Nina Nowak 21-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Nina Nowak 21-03-2018 11:52:10